Co je curling

Trochu historie

Curling on the Ottawa riverPrvní zmínky o této hře pocházejí ze Skotska, z 16. století. Avšak první curlingová ogranizace vznikla až v roce 1838 v Edinburghu. Meznárodního měřítka dosáhla tato hra až v roce 1986, kdy vznikla mezinárodní curlingová federace (ICF), která byla později přejmenována na na dnešní World Curling Federacion (WCF). Za oceán se curling dostal díky skotským vystěhovalcům. Dnes je Kanada největší curlingovou velmocí.

Na olympijských hrách se tento sport objevil už v letech 1924 a 1928. Pak se z olympijské scény curling vytratil a znovu se vrátil na olympiádu v japonském Naganu v roce 1998. 

Hra

Mamut hraje curlingProti sobě nastupují dvě čtyřčlenná družstva, jejichž cílem je poslat kameny po ledové ploše do tzv. kruhů (které jsou vzdáleny zhruba 40 metrů) tak, aby byly co nejblíže středu. Každý člen týmu hraje na určitém postu a k odhozu má dva kameny. Není to tedy tak, že by někdo jen házel a někdo pouze zametal. Hráči obou týmu se v hodech střídají, nejdříve odhodí kámen první hráč jednoho týmu a poté odhodí svůj první kámen hráč druhého týmu. Následuje druhý kámen prvního hráče prvního týmu a pak druhý kámen prvního hráče druhého týmu. Tímto způsobem se vystřídají všichni čtyři hráči. V curlingu má každý hráč svoji pozici:

  • jednička (lead) hraje vždy první dva kameny. Podle taktických záměrů má většinou za úkol rozehrát kameny před kruhy, tak aby další hráči mohli za ně zajíždět. Takovým kamenům se říká "guard". Když neodhazuje vlastní kameny, zametá kameny spoluhráčů.
  • dvojka (second) hraje třetí a čtvrtý kámen. Většinou má za úkol buď zajíždět za guardy nebo rozrážet kameny, aby další hráči měli volné kruhy na příjezd do kruhů. Když neodhazuje vlastní kameny, zametá kameny spoluhráčů.
  • trojka (viceskip) hraje pátý a šestý kámen. V momentě, kdy jde hrát viceskip může být ve hře až 8 kamenů a záleží, zda už nějaké kameny má tým umístěné lépe než soupeř a tím pádem bude hrát bránící kameny nebo se bude snažit vystrnadit soupeře z lepší pozice v kruzích. Viceskip nahrazuje skipa v době, kdy skip jde odhazovat své kameny a zametá kameny jedničky a dvojky.
  • čtverka (skip) hraje poslední dva kameny. Stejně jako u viceskipa je velmi těžké řici, zda bude hrát kameny do kruhů nebo bránit již umístěné kameny v kruzích či vyrážet kameny soupeřů. Skip vymýšlí taktiku hry, sleduje vlastnosti ledu, aby mohl vyměřit, kam mají jeho spoluhráči mířit.

Kruhy s kamenyAž se odháže všech 16 kamenů je to konec tzv. endu. Celá hrá má 8 až 10 takových endů, podle typu soutěže. Po ukončení endu se stanoví výsledek.Tým, jehož kámen je nejblíže středu kruhu, v endu vítězí. Získává tolik bodů, kolik má kamenů blíže středu než první kámen soupeře. Například na obrázku vlevo je nejbližší kámen středu červený. Ovšem druhý nejbližší kámen je žlutý, proto v tomto endu získává tým hrající s červenými kameny jeden bod. V případě, že by tam ten druhý nejbližší kámen nebyl, tým s červenými kameny by získal body dva. Soupeř v prohraném endu nezískává žádný bod a na skór tabuli se mu zapíše nula. Tým, který v předchozím endu prohral má tzv. výhodu posledního kamene (popř. tým, který na začátku utkání vyhraje tuto výhodu v losu), vítězný tým z minulého endu tedy rozehrává následující end. Výhoda posledního kamene je opravdu důležitá neboť svým posledním hodem můžete zvrátit výsledek v endu nebo zvýšit počet svých kamenů umístěných lépe než soupeř.

Vybavení a led

Kromě speciálního ledu budete ke curlingu potřebovat jen pár věcí. Curlingové kameny, koště a speciální boty, které mají jednu skluznou a jednu neskuznou podrážku. Led potřebuje speciální úpravu, musí být dokonale rovný, čistý a pokud možno bez soli, která prostupuje na povrch a kámen po takové ploše hůře klouže. Na závěr se led pokropí tvz. "peblem" (můžete si představit obrácenou sprchu, s kterou rychle kmitáte ze strany na stranu) kapičkami vody, které zmrnou a vytvoří se typický krupičkovitý povrch, po kterém kameny lehce kloužou.

Některé specialitky curlingu

  • Curling je gentlemanská hra, v které sami hráči dbají na dodržování pravidel. Pro nás jedno z nejkrásnějších pravidel se opravdu dodržuje. Vítěz totiž zve poraženého na drink. Důležité je to, že se po hře všichni hráči sejdou a se soupeřem mají šanci probrat hru apod.
  • Kámen není pírko, což dokládá i jeho hmotnost: 19,96 kg.
  • Pokud se hráč dotkne jakýmkoli způsobem a čímkoli jedoucího kamene jde o tzv. zapálený kámen a jde ze hry ven. Je na čestnosti hráče, že zapálený kámen přizná a odstraní ho ze hry, protože ve většině případů si takového doteku soupeři ani nevšimnou.
  • Free guard zone je situace, kdy první čtyři odhozené kameny jsou chráněny před vyražením soupeře a nacházejí se v prostoru mezi kruhem a čárou, kterou kameny musí překonat, aby byly ve hře (hog line). Tyto kameny nesmí soupeř vyrazit ze hry ven. Pokud se tak stane, vyražený kámen se vrací na původní místo a kámen, který jej vyrazil jde ze hry ven. Pátým kamenem ve hře toto ochranné pravidlo končí a týmy si mohou vyrážet kterékoli kameny. Důvodem pro toto pravidlo je ten, aby týmy měly možnost postavit si před kruhy ochranné kameny (guardy) a následně za ně zajíždět. Kdyby toto pravidlo neplatilo, curling se zřejmě připravil o krásné pomalé zajíždějící kameny a hrály by se jen kameny vyrážející.

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.